Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne - przebudowa sieci gazowej

Przebudowa sieci gazowej

Usługi specjalistyczne świadczymy tam, gdzie kończą się możliwości użycia tradycyjnych rozwiązań. Jesteśmy elastyczni, mamy własny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu możemy działać szybko i skutecznie.

Usługi specjalistyczne, które wykonujemy to:

 • Spawalnictwo
 • Technologie bezwykopowe jak przeciski i przewierty
 • Relining – metoda przebudowy sieci gazowej polegająca na wprowadzeniu do istniejącego starego gazociągu nowego, w pełni funkcjonalnego przewodu gazowego
 • Próby szczelności wykonywane detektorem nieszczelności instalacji gazowych
 • Kompleksowa usługa "RAZ-GAZ" - cały proces od uzyskania niezbędnych decyzji i dokumentacji po doprowadzenie gazu do budynku wykonujemy za klienta indywidualnego

Przeciski, przewierty, "krety"

Przeciski, przewierty, krety

Przeciski to inaczej bezwykopowe przejścia pod drogami, rzekami, torami. Technologię przeciskową stosuje się wszędzie tam, gdzie trzeba przeprowadzić instalację bez naruszania nawierzchni. Jest to idealne rozwiązanie gdy nie ma możliwości rozkopania nawierzchni.

Przeciski - prace przeciskowe

Przeciski stosuje się w sytuacjach, gdy:

 • Nie ma czasu na tradycyjne rozwiązania i rozkopywanie nawierzchni.
 • Nie chcemy lub nie możemy niszczyć nawierzchni, np. pod ogrodem.
 • Trzeba przeprowadzić instalację gazową pod chodnikiem, jezdnią, parkiem, kanałem wodnym, torami tramwajowymi czy kolejowymi.
 • Praca odbywa się w trudnych warunkach, np. w błocie czy wodzie.

Wszelkie prace przeciskowe wykonują doświadczeni pracownicy z przy użyciu najwyższej jakości sprzętu technicznego i materiałów.

Metoda Relining

Metoda Relining

Rozróżniamy 3 odmiany Reliningu:

 • Relining ciągów rurowych - gdy wprowadzana rura jest dłuższa niż długość wykopu startowego.
 • Relining rur długich - rura wprowadzana jest krótsza niż wykop startowy i dopiero w wykopie startowym odbywa się łączenie rur metodą zgrzewania doczołowego.
 • Relining rur krótkich - w naprawianą rurę wprowadza się pojedyncze krótkie moduły. Łączenia rur dokonuje się w niewielkim wykopie. Łączenie modułów odbywa się przy pomocy zgrzewania. Po wprowadzeniu nowej rury przestrzeń między wewnętrzną ścianką istniejącego i zewnętrzną ścianką nowo wpro­wadzonego rurociągu może być wypeł­niona wypełniaczem.

Zastosowanie

Metoda Reliningu może być stosowana w przypadku wszystkich średnic rur. Maksymalna średnica zewnętrzna nowej rury uwarunkowana jest przez średnicę wewnętrzną istniejącej rury. Metoda ta wykorzystuje zwykle rury PE i stalowe. Wybór konkretnej odmiany metody Reliningu określają warunki terenowe i wymagania techniczne dotyczące nowej rury.

Zalety metody Reliningu:

 • Renowacja nie powoduje zakłóceń w ruchu pojazdów i pieszych.
 • Nie wpływa negatywnie na środo­wisko naturalne.
 • Montowane tą metodą przewody to nowoczesne rury.
 • Niskie koszty stosowania metody Relingu, dzięki krótkiemu okresowi montażu i niewielkim nakładom pracy w wykopach otwartych.

-->