Usługa RAZ-GAZ

Podłączenie gazu i protokół szczelności instalacji gazowej

Instalacja gazowa w domu i przyłączenie domu do sieci gazowej - baner

Instalacja gazowa w domu i przyłączenie domu do sieci gazowej. Próba szczelności instalacji gazowej

Standardowy proces podłączenia domu (odbiorcy indywidualnego) do sieci gazowej to 23 kroki, podczas których wykonujecie Państwo wszystko sami:

 • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej - PSG sp. z o.o.
 • Podpisanie umowy przyłączeniowej z PSG sp. z o.o.
 • Wykonanie mapy do celów projektowych - Geodeta.
 • Uzgodnienie lokalizacji szafki gazowej - Projektant i Inwestor.
 • Wrysowanie trasy przebiegu przyłącza i instalacji gazowej na mapy oraz uzgodnienie trasy w odpowiednim ZUD - Geodeta.
 • Uzyskanie zgody na lokalizację przyłącza gazowego od wszystkich właścicieli gruntu po którym planowana jest inwestycja.
 • Uzyskanie wszelkich zgód wynikających z opinii ZUD (np. Wojsko, RWE Stoen, Zarząd Terenów Publicznych, Melioracja, PKP, ZTM, ZOM).
 • Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektant.
 • Uzgodnienie dokumentacji w PSG sp. z o.o.
 • Wykonanie opinii kominiarskiej - Kominiarz.
 • Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę instalacji gazowej - Urząd Dzielnicy lub Starostwo Powiatowe.
 • Uzyskanie Dziennika Budowy instalacji gazowej - Urząd Dzielnicy lub Starostwo Powiatowe.
 • Zgłoszenie terminu rozpoczęcia robót budowlanych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
 • Uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia przyłącza gazowego - Właściciel gruntu (np. ZDM, Urząd Gminy, Urząd Dzielnicy, Zarząd Dróg Powiatowych, Zarząd dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).
 • Zajęcie terenu w celu budowy przyłącza - Właściciel terenu.
 • Zgłoszenie terminu budowy przyłącza gazowego w PSG sp. z o.o.
 • Wytyczenie przebiegu inwestycji w terenie - Geodeta.
 • Wybudowanie przyłącza i instalacji gazowej - Wykonawca.
 • Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - Geodeta.
 • Wykonanie prób szczelności i protokołów odbioru końcowego - Wykonawca i inspektor PSG sp. z o.o.
 • Zakończenie budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego - złożenie wszystkich dokumentów takich jak: wypełniony dziennik budowy, inwentaryzacja powykonawcza, protokoły odbioru, oświadczenie kierownika budowy.
 • Podpisanie umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego - PGNiG.
 • Wykonanie wcinki do gazociągu bazowego, zainstalowanie gazomierza oraz napełnienie instalacji gazem - Wykonawca i Służby PSG sp. z o.o.

W ramach usługi RAZ-GAZ, spotykamy się 2 razy:

 • Krok 1.
  Spotykamy się z Państwem na terenie planowanej inwestycji, gdzie uzgadniamy lokalizację szafki gazowej, przebieg instalacji gazowej po działce i w budynku, ustalamy przybliżone koszty inwestycji oraz termin realizacji.
  - RAZ
 • Krok 2.
  Spotykamy się z Państwem u Notariusza, gdzie podpisujemy umowę na obsługę realizacji inwestycji, upoważniającą pracowników firmy Gazowa Sp. z o.o. Sp. k. do reprezentowania Inwestora we wszelakich instytucjach oraz organach Administracji Państwowej w celu przyłączenia do sieci gazowej.
  - GAZ

Zobacz także jak dokonać sprawdzanie szczelności instalacji gazowej oraz kto może je wykonać.