Dla deweloperówSpecjalizujemy się w usługach

Projekty i wykonawstwo: gazociągów i sieci przesyłowych, przyłączy i instalacji gazowych
oraz realizacja specjalistycznych technologii bezwykopowych.
czytaj: Projektowanie instalacji gazowej

Czytaj dalej »

Dla domuIndywidualne rozwiązania

Budowa domu to bardzo złożony proces. Warunkiem bezpiecznego działania instalacji gazowej w budynku jest jej prawidłowe wykonanie, zgodne z prawem budowlanym.
czytaj: Sprawdzanie szczelności instalacji gazowej

Czytaj dalej »

Usługi specjalistycznePolecamy nasze

Nasze usługi dodatkowe to spawalnictwo, technologie bezwykopowe jak przeciski i przewierty, relining, próby szczelności czy autorska usługa "RAZ-GAZ".

Czytaj dalej »Przyłączenie do sieci gazowej - jak wygląda taka usługa?

Jesteśmy grupą specjalistów, którzy od lat działają w branży. Dzięki doświadczeniu możemy rzetelnie zrealizować przyłączenie do sieci gazowej. To wieloetapowy proces. Na początku należy sprawdzić, czy dana posesja znajduje się w zasięgu sieci. Koniecznie jest też zadbanie o takie kwestie jak np.:
  • złożenie wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci;
  • doprecyzowanie, na jakich warunkach odbędzie się przyłączenie do sieci gazowej;
  • podpisanie umowy, na podstawie której zostanie zrealizowane przyłącze do sieci gazowej w Warszawie.
Przeprowadzimy Państwa sprawnie przez każdy krok i zadbamy o to, żeby Państwa instalacja gazowa w Warszawie działała bez zarzutu. Przez cały czas nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo. Z przyjemnością odpowiadamy na wszystkie pytania w związku z takimi działaniami jak instalacje gazowe dla domów oraz projektowanie i budowa instalacji gazowej. Z nami doskonale będą Państwo wiedzieć, na czym polega realizacja przyłącza gazowego, co musi zawierać wniosek o określenie warunków instalacji gazowej oraz jak zatroszczyć się o protokół szczelności przyłącza gazowego.

Instalacja gazowa w domu w Warszawie

Budowa instalacji gazowej i przyłącze gazowe to warianty, które w Warszawie oferujemy w ramach oferty dla domów oraz oferty dla deweloperów. Przeszkolona załoga jest w stanie poradzić sobie z problemem nawet wtedy, gdy dana instalacja gazowa w domu lub przyłącze gazowe wymagają niestandardowych działań. Wszystko dlatego, że na co dzień dysponujemy sprzętem, ułatwiającym poszczególne etapy naszej pracy. Na sprawność naszego działania wpływa także profesjonalne zaplecze logistyczne. To dzięki temu jesteśmy w stanie rzetelnie zadbać o stan, który przedstawia dane przyłącze do sieci gazowej w Warszawie.

Projektowanie i budowa instalacji gazowej - instalacja gazowa w domu

Zależy nam na tym, żeby zapewnić Państwu kompleksowy zestaw usług. To dlatego nasza firma oferuje szeroko zakrojone wsparcie, obejmujące wykonanie projektu, budowę takiego rozwiązania jak instalacja gazowa w domu oraz przyłączenie do sieci gazowej.


Zanim zrealizowana zostanie instalacja gazowa w domu, konieczne będzie jasne określenie harmonogramu wszystkich prac. Zawsze podczas konstruowania takiego planu bierzemy pod uwagę Państwa oczekiwania, również te, dotyczące terminów prac, których wymaga przyłącze gazowe w Warszawie.

Instalacje gazowe dla domów - szybko i sprawnie zadbamy o przyłącze gazowe w Warszawie

Dowodzimy, że instalacja gazowa w Warszawie może być wykonana sprawnie, bez opóźnień i w taki sposób, aby klient mógł jak najszybciej cieszyć się przyłączem gazowym. Planujemy nasze działania z myślą o tym, żeby klient nie musiał marnować czasu. Jesteśmy elastyczni. Jeden z wariantów naszych usług zakłada spotkanie się z Państwem jedynie dwa razy, najpierw na terenie inwestycji, a potem u notariusza (zapraszamy do zapoznania się z usługą RAZ-GAZ).

Postaramy się odciążyć Państwa z niewygodnych formalności. Jak dokładnie realizujemy zlecenia? Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o przyłączenie do sieci gazowej? Ile zajmuje uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie projektu i budowa instalacji gazowej? Zespół firmy Sierajewski z przyjemnością udzieli odpowiedzi na te i na inne pytania. Współpraca z naszym przedsiębiorstwem pozwoli Państwu znacznie przyspieszyć cały proces i uniknąć dezinformacji.


 

Budowa instalacji gazowej w domu

Instalacja Gazowa w Domu Przyłączenie do Sieci Gazowej Warszawa

Budowa każdej wewnętrznej instalacji gazowej to jeden z najważniejszych elementów budowy domu, na który należy uzyskać pozwolenie na budowę. Każdą instalację należy także dostosować do specyfiki danego domu, dlatego też podczas jej budowy należy zachować należytą staranność. Przede wszystkim budowa instalacji gazowej musi zostać powierzona instalatorowi, który posiada odpowiednie uprawnienia i będzie mógł pełnić obowiązki Kierownika Budowy oraz po realizacji przygotuje stosowną dokumentację odbiorową.

 

Początkowe etapy budowy instalacji gazowej w domu

 

Na początku należy sporządzić odpowiedni projekt takiej instalacji, który może sporządzić tylko i wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia do projektowania instalacji wewnętrznych i zewnętrznych potwierdzone, zarówno stosownym dokumentem, jak i aktualnym zaświadczeniem z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Projekt musi być zgodny z "warunkami przyłączenia do sieci gazowej", jakie stawiane są przez dostawcę gazu. Stanowi on także dodatkową kontrolę obiektu oraz jest gwarancją użytkowania instalacji. Na postawie projektu należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę w Wydziale Architektóry Starostwa Powiatowego. Niestety procedury administracyjne mogą trwać nawet kilka miesięcy, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Kiedy już takie pozwolenie na budowę uprawomocni się, należy zgłosić termin rozpoczęcia prac budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i można przystępować do budowy.

 

Instalacja gazowa w domu i przyłączenie domu do sieci gazowej - baner

 

 

Budowa instalacji gazowej

 

Począwszy od sieci gazowej aż do kurka głównego gaz doprowadzany jest zazwyczaj rurami polietylenowymi giętkimi. Takie rury należy ułożyć pod ziemią na głębokości 1 m ze spadkiem 4 mm/m w kierunku przewodu ulicznego. Rury należy połączyć z siecią za pomocą trójnika, a następnie zasypać warstwą gruntu rodzimego lub piasku. Należy pamiętać także o tym, iż miejsca w których krzyżują się rury gazowe z innymi instalacjami należy zabezpieczyć odpowiednimi rurami osłonowymi. W znacznym stopniu zwiększa to bezpieczeństwo, zarówno danego domu jak i sąsiadów. Wspomniany przewód gazowy należy wprowadzić do skrzynki gazowej, która wcześniej została umieszczona w linii ogrodzenia. To właśnie w niej znajdował się będzie licznik gazowy, główny zawór i reduktor ciśnienia. Bardzo ważne jest odpowiednie oznaczenie wszystkich elementów a zwłaszcza kurka, ponieważ w razie jakichkolwiek problemów będzie on służył do odcięcia dopływu gazu do domu.

 

Przyłączenie do sieci gazowej - Instalacja gazowa Warszawa - Sierajewski

 

Przyłączenie do sieci gazowej

Instalacja gazowa w domu zazwyczaj jest wykonana z rur stalowych, które łączone są ze sobą za pomocą spawów. Rury nie mogą znajdować się w ścianach - muszą być prowadzone po wierzchu lub mogą być osłonięte nieszczelnym ekranem. Wszystkie rury instalacji gazowej muszą być prowadzone w odpowiedniej odległości od przewodów pozostałych instalacji. Wszystkie powyższe etapy muszą być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy, który dokonuje odpowiednich wpisów w dzienniku budowy.

 

Przyłączenie do sieci gazowej - baner

 

Po wybudowaniu instalacji gazowej należy zawrzeć umowę na dostarczanie paliwa gazowego z wybranym dostawcą gazu. Później następuje montaż licznika gazowego i napełnienie instalacji gazem. Licznik dostarczany jest przez gazownię i montowany przez jednego z jej pracowników. Przy okazji wykonywana jest kolejna próba szczelności i wreszcie można rozpocząć korzystanie z paliwa gazowego we własnym domu.

 

Wszystkie powyżej opisane czynności dotyczące budowy instalacji gazowej mogą być wykonane przez renomowaną firmę GAZOWA Sp. z o.o. Sp. k. (Sierajewski), która znana jest i ceniona na terenie Warszawy i okolic. Budowę i przyłączanie domu do sieci gazowej należy pozostawić najwyższej klasy profesjonalistom, którzy nie tylko posiadają odpowiednie uprawnienia, ale przede wszystkim gwarantują bezpieczeństwo i odbiór całej instalacji.

 

Zobacz także inne artykuły:

 

 

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
-->